Yrityksen periaatteet

Asiakasläheisyys
Toimintamme on määritelty asiakkaittemme kysynnän ja odotusten mukaan. Oleellinen tuki asiakkaittemme menestykselle on meidän intohimomme tuotteisiimme, yhdistetynä yksityiskohtien huomiointiin.

Innovaatio
Me kohtaamme markkinan sen jatkuvan muutoksen ja kehityksen mukana tarjoamalla uudistuvia ja hienostuneita tuotteita kaikilla alueilla. Jatkuvilla tuoteparannuksilla ja palveluilla lisäämme asiakasarvoa ja jatkuvuutta kilpailutilanteessamme.

Johtamistaito
Johtoryhmämme omistautuu edistykselliselle ajattelulle ja toiminnalle yhdistettynä vakaan tradition perustaan. Joukkuehenki ja yhtiön jokaisen työntekijän opastus on tärkein päämäärä GEWAn sisällä. Yritteliäät päätökset ovat suunniteltu ja toteutettu perinpohjaisesti.

Ihmiset
Henkilöstömme on tärkeintä meille. Ymmärrys ja kunnioitus toisiaan kohtaan ovat avaimet hyvin toimivalle ympäristölle kansainvälisen tiimimme kesken. Arvostamme kunkin työntekijämme kulttuurillista ja maakohtaista kokemusta.

Vastuu
Yhtiömme, sen tytäryhtiöt kuin ylläpitämämme tahtaatkin ovat sitoutuneet ympäristön suojelulle. Kaikkien resurssien vastuullinen kohtelu on osa kaikkea toimintaamme. Näillä arvoilla vastustamme terveydelle ja ympäristölle haitallisien materiaalien ja varojen käyttöä.

Pitkän tähtäimen orientaatio
Yli 80 vuoden jälkeen GEWA music GmbH pysyy myös perinteessään tulevaisuudessa. Meidän jatkuva, tiivisti yhdistävä, maailmanlaajuinen yhtyeistyölinjamme -liitoumineen ja kumppanuuksineen - palvelee tukeakseen asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistaa yhtiön menestyksen tehokkaasti.

©2023 GEWAMUSIC